Služby

Níže naleznete přehled poskytovaných služeb včetně orientačních cen. Pro jednotlivé zadavatele jsme však schopni nabídnout i další služby přímo na míru.

GDPR

Zajistíme Vám komplexní službu Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Služba Základní Premium
GDPR pověřenec 1 subjekt 2 a více subjektů
Cena (měsíčně bez DPH) 500 Kč 400 Kč

  • Poskytování informací a poradenství Správci a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle Nařízení.
  • Monitoring souladu zpracování osobních údajů s Nařízením, včetně rozdělení odpovědnosti, obecné zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců Správce zapojených do operací zpracování a souvisejících procesů.
  • Poskytování poradenství na žádost Správce, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle čl. 35 Nařízení.
  • Spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
  • Působení jako kontaktní místo pro Úřad pro ochranu osobních údajů v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 Nařízení, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci se zpracováním přímo či nepřímo související.

Průběžné poradenství

Možnost telefonických a e-mailových konzultací v rámci celé oblasti zadávání veřejných zakázek, a to v průběhu celého roku s reakcí v ten samý den, ve složitějších případech do druhého pracovního dne. V ceně služby je také administrace veřejných zakázek malého rozsahu. Od přípravy zadávacích podmínek až po uzavření smlouvy. Sleva na administraci každé další veřejné zakázky.

Balíček Základní Prémium
Měsíční rozsah služby 2 h 4 h
Počet zakázek malého rozsahu 1 zakázka 2 zakázky
Sleva na každou další zakázku
– zakázka malého rozsahu 15 % 20 %
– zakázky zadávané v zadávacím řízení podle zákona 10 % 15 %
Cena (měsíčně) 1 990 Kč 3 990 Kč

Administrace zadání veřejné zakázky

Potřebujete jednorázově zadat veřejnou zakázku a nevíte si rady? Provedeme Vás celým procesem od detailní přípravy až po úspěšné uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Agenda pro obce

Balíček administrativních a poradenských služeb zaměřených na každodenní problémy spojené s chodem Vaší obce.

Proč si nás vybrat?

V naší praxi se snažíme se zadavateli spolupracovat právě takovým způsobem, který si vyžaduje konkrétní situace. Nemáte ve veřejných zakázkách žádný přehled? Vůbec nevadí, celý proces podrobně vysvětlíme a detailně Vás na celý proces připravíme. Je pro Vás zadávání rutina? Omezíme zdlouhavá jednání na minimum a zapojíme Vás pouze tam, kde to bude absolutně nezbytné.

DLOUHODOBÁ PRAXE

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se zajišťováním hladkého průběhu realizace veřejných zakázek každého druhu a velikosti. Nebojíme se zakázek financovaných ze všech standardních dotačních programů.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Veřejné zakázky se snažíme zadávat přívětivě jak pro zadavatele, tak pro dodavatele. Snažíme se udržet vysokou míru transparentnosti a otevřenosti. Zároveň preferujeme co nejmenší administrativní zátěž, a to na obou stranách.

NEUTRÁCEJTE ZBYTEČNĚ

V našich cenách se snažíme reflektovat pouze skutečné náklady a přiměřený zisk. Myslíme na to, že veřejné finance jsou nás všech.